Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
A Deputación de Ourense impulsa o acceso a banda ancha de Internet no rural

As zonas rurais da nosa provincia, así como as pequenas empresas, son as máis atrasadas no emprego das tecnoloxías da información. Coa implantación da banda ancha dentro dos tres proxectos integrados "Terras do Avia", "Arraiano" e "Delorur" conseguirase que a maior parte da poboación rural dos 51 concellos teñan acceso a uha banda ancha de calidade .

Para cumplir os obxectivos marcados emprégase WIMAX MÓVIL en banda licenciada, unha tecnoloxía inalámbrixa de última xeración apropiada o ámbito xeográfico e os requisitos de calidade esixidos.

A empresa Iberbanda, SA, a través da súa marca tngo, comercializará os servizos de internet de alta velocidade e telefonía na provincia. Oferta un paquete de servizos definidos como acceso tipo con distíntas caracterísitcas. [Visualizar oferta actual]

 

..