INICIO Ligazóns de interese
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Ligazóns de interese

Organismos xestores:

 • Dirección Xeral de Política Rexional (Comisión Europea):

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_es.htm

 • Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía e Facenda):

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/index.jsp

 • Ministerio de Política Territorial

http://www5.mpt.es/index.html

 • Dirección Xeral de Planificación e Fondos (Consellería de Facenda – Xunta de Galicia)

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/programa-operativo-feder-galicia-2007-2013 


Blog, proxectos, etc.,  do Negociado de Planificación da Deputación de Ourense:

 • Blog do Negociado de Planificación:

               http://planificaciondepourense.blogspot.com/

 • Galeria de fotos dos proxectos do Negociado de Planificación:
 • http://www.flickr.com/photos/65079622@N04/

 • Galeria de fotos dos proxectos ARRAIANO, DELORUR e TERRAS DO AVIA (FEDER - Eixe 5):
 •         http://www.flickr.com/photos/feder5depourense/


 • Páxina web do proxecto CLIMATLANTIC:
 •         http://www.climatlanticproject.eu/eng/index.php


 • Páxina web do proxecto IMAGINA ATLANTICA:
 •       http://www.imagina-atlantica.eu/index.php/es/concurso-de-arte-digital


 • Páxina web do proxecto RETALER I:

 • http://web.dip-badajoz.es/proyectos/retaler/


 • Páxina web dos 15 plans urbanísticos da provincia de Ourense do programa URBANISMO EN REDE:
 •     https://www.depourense.es/on-line/urbanismo.php?ver=3

   

  Redes ás que pertence a Deputación de Ourense:

  • Rede de Gobernos Locais Biodiversidade 2010

  http://www.redbiodiversidad.es

  • Rede Española de Cidades polo Clima

  http://www.redciudadesclima.es

   

  Organismos da Unión Europea:

  • Servidor Europa:

  http://europa.eu/index_es.htm

  • Comisión Europea

  http://europa.eu.int/comm/index_es.htm

  • Consello

  http://ue.eu.int/es/summ.htm

  • Parlamento Europeo

  http://www.europarl.eu.int

  • Comité Económico e Social

  http://www.ces.eu.int/es

  • Comité das Rexións

  http://www.cor.europa.eu/pages/hometemplate.aspx

  • Valedor do Pobo

  http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/es

  • Tribunal de Xusticia (Publicacións, xurisprudencia recente, actividades, comunicados de prensa, estatísticas xudiciais, asuntos,...)

  http://curia.eu.int/es

  • EUR-LEX: O Dereito da Unión Europea (Tratados consolidados, pendentes de ratificación, lexislación comunitaria vixente, textos consolidados, xurisprudencia, diario oficial,...)

  http://europa.eu.int/eur-lex

  • Centro de Documentación Europea de Valencia

  http://www.guiafc.com/

   

  Outros Links:

  • Fundación Galicia Europa

  http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

  • Eixo Atlántico

  http://eixoatlantico.com

  • Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal

  http://www.galicia-nortept.org/home.asp

  • Info Point Europe da Deputación da Coruña

  http://www.dicoruna.es/ipe/index.htm

        

  © 2010 Negociado de Planificación - Deputación de Ourense