Gastronomía e Artesanía de Galicia e o Norte de Portugal

O obxectivo da presente guía é inventariar os produtos da gastronomía e da artesanía de Galicia e o Norte de Portugal.

Á vista desta catalogación, a primeira que abrangue a totalidade do territorio da eurorrexión, poderemos advertir que en materia da gastronomía de excelencia e da artesanía máis tradicional, compartimos moitos puntos en común, consecuencia directa de sermos herdeiros dos mesmos orixes.


A despensa da eurorrexión está chea de produtos de alta calidade, amparados por indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe controladas. Son eses produtos, xunto coa artesanía máis sobranceira, os protagonistas deste libro.