Espazo ATLÁNTICO

Programa Espazo Atlántico

Programa Espazo Atlántico é un Programa de Cooperación Transnacional do Obxectivo «Cooperación Territorial Europea», instrumento da política de cohesión do período de programación 2007-2013, financiado pola Comisión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ( FEDER) cunha dotación total de 158 millóns de euros.

O actual Espazo Atlántico de Cooperación alcanza todo o territorio de Irlanda e as rexións atlánticas de EspañaPortugalFrancia e Reino Unido (ver mapa)

Ten como obxectivo estratéxico global a obtención de progresos significativos e tanxibles na cooperación transnacional co obxectivo de favorecer o desenvolvemento territorial cohesionado, sustentable, e equilibrado do Espazo Atlántico e da súa herdanza marítima.

A estratexia do Programa é implementada a través de catro prioridades estratéxicas: Promover redes empresariais e de innovación transnacionales, Protexer e mellorar a seguridade e sustentabilidade do medio ambiente marítimo e costeiro, Mellorar a accesibilidade e as conexións internas e Promover sinerxías transnacionales de desenvolvemento urbano e  rexional sustentable.

Enquadramento

Cooperación Territorial europea: A política rexional da Unión Europea favorece a redución das diferenzas estruturais entre as rexións da Unión, o desenvolvemento equilibrado do territorio comunitario e unha verdadeira igualdade de oportunidades entre as persoas.

Antecedentes históricos do Programa: A cooperación transnacional no Espazo Atlántico ten unha tradición histórica. Os marcos de traballo pioneiros comezaron no período da programación de 1989-1993 dos Fondos Estruturais europeos, co proxecto experimental ATLANTIS.

 

Estratexia

A estratexia global do Programa Operativo Espazo Atlántico pode resumirse do seguinte modo: lograr progresos significativos e tanxibles na cooperación transnacional adaptada cara ao desenvolvemento territorial cohesivo, sustentable e equilibrado da área atlántica e da súa herdanza marítima.

O principal obxectivo do Programa é, por tanto, contribuír á cohesión territorial desta área a través de proxectos transnacionales de cooperación sobre o catro prioridades do establecidas para o Programa entre os Estados Membros da Unión Europea do litoral atlántico.

O Programa Operativo  de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico 2007-2013, foi aprobado pola Comisión Europea (CCI: (2007) CB163PO 029) o 20 de setembro de 2007.

Prioridades e obxectivos

As prioridades temáticas e obxectivos específicos de fortalecemento da cooperación preséntanse no cadro seguinte:

Prioridade 1: Promover redes empresariais e de innovación transnacionales

 • Obxectivo 1.1  Desenvolvemento de transferencias de coñecemento entre empresas e centros de investigación
 • Obxectivo 1.2  Reforzar a competitividade e capacidade de innovación nos nichos de excelencia da economía marítima
 • Obxectivo 1.3  Estimular a reconversión e a diversificación económica promocionando o potencial endóxeno regiona


Prioridade 2: Protexer e mellorar a seguridade e sustentabilidade do medio ambiente marítimo e costeiro

 • Obxectivo 2.1  Mellorar a seguridade marítima
 • Obxectivo 2.2  Protección e Xestión sustentable dos recursos dos espazos mariños
 • Obxectivo 2.3  Explotación do potencial das enerxías renovables das contornas mariñas e costeiros
 • Obxectivo 2.4  Protexa e promova os espazos naturais, os recursos  de auga e as zonas costeiras


Prioridade 3: Mellorar a accesibilidade e as conexións internas

 • Obxectivo 3.1 Promover a interoperatividad e a continuidade das redes de transporte existentes, e a intermodalidad do transporte marítimo ferroviario, aéreo e por estrada
 • Obxectivo 3.2 Promover o transporte marítimo de curta distancia e a cooperación entre portos


Prioridade 4: Promover sinerxías transnacionales de desenvolvemento urbano e  rexional sustentable

 • Obxectivo 4.1 Posta en común de recursos e competencias en materia de desenvolvemento urbano e rural sustentable
 • Obxectivo 4.2 Converter as cidades e rexións en lugares máis influentes e atractivos mediante o seu interconexión
 • Obxectivo 4.3 Conservar e promocionar a herdanza do Espazo Atlántico de interese transnacional


Rexións elexibles

No período 2007-2013, o Espazo Atlántico está constituído polas seguintes rexións:

 • España: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía (Huelva, Cádiz and Sevilla)
 • Francia: Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays-de-a Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine
 • Irlanda: Border, Midland and Western, Southern and Eastern
 • Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo
 • Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside, Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall and Isles of Scilly, Devon, West Wales and The Valleys, East Wales, South Western Scotland, Highlands and Islands, Northern Ireland