INICIO Novidades FORO DE CLIMATLANTIC A CLIMATLANTIC + (Ourense, 1 de outubro de 2014)
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
FORO DE CLIMATLANTIC A CLIMATLANTIC + (Ourense, 1 de outubro de 2014)
PROGRAMA DO FORO DE CLIMATLANTIC A CLIMATLANTIC + Centro Cultural ¨Marcos Valcárcel¨ da Deputación de Ourense Rúa Progreso, 30 (Ourense) Mércores, 1 de outubro de 2014 10.00 h. Inauguración. • Don José Manuel Baltar. Presidente da Deputación de Ourense. • Don Carlos Negreira. Presidente do Eixo Atlántico. • Don Agustín Fernández. Alcalde de Ourense. 10.30 h. Estratexia Marítima da UE: o futuro do Espazo Atlántico Presenta e modera: Don Xoán Vázquez Mao. Secretario Xeral do Eixo Atlántico. • Don José A. Ruiz de Casas. Comisión Europea, DG REGIO. • Dona Teresa Molina Schmidt. Subdirectora xeral adxunta na Dirección Xeral de Coordinación de Políticas Comúns e Asuntos Xerais da UE. Goberno de España. • Don João Fonseca. Director xeral de Política do Mar de Portugal. Goberno de Portugal. • Dona Teresa Lameiras. Vogal da Autoridade de Xestión do Programa Interreg Espazo Atlántico. 12.00 h. Pausa café. 12.30 h. De Climatlantic a Climatlantic +. Presenta e modera: Don Daniel Clement. Director do Secretariado Espazo Atlántico. • Presentación de Climatlantic +: Don Emilio Fernández, coordinador da Estratexia Climatlantic +. Universidade de Vigo. • Pilar Mobilidade: Don Dominique Breuil, experto en mobilidade. EIGSI La Rochelle (Francia). • Pilar Enerxía: Dona Sheevaun Thompson. TCC (Irlanda) • Pilar Territorial: Don Ricardo Bento, experto en ordeación do territorio. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal). • Turismo: Don Romain Le Pemp. Turismo de France (Francia) • Autoridade de Xestión Espazo Atlantico – Dona Teresa Lameiras. Vogal da Autoridade de Xestión do Programa Interreg Espazo Atlántico • Conferencia de Cidades do Arco Atlántico – Dona Tamara Guirao. Coordinadora. 14.30 h. Comida. 15.30 h. Debate: ¨Outra visión da Estratexia Marítima da UE. Impacto do mar 200 quilómetros terra adentro¨. Presenta e modera: Don Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa. Xefe da Sección de Planificación e Seguimento de Investimentos da Deputación de Ourense. • Don Severino Rodríguez. Alcalde de Monforte • Don Aníbal Blanco. Presidente do Cluster da Loxística e o Transporte de Galicia. • Don Emilio Brogueira Dias. Presidente de RETE. • Don Jose Mª Costa. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 17.30 h. Clausura. • Representante da Deputación de Ourense • Don José Mª Costa. Presidente da RIET • Don Ignacio Diego. Presidente da Comisión Arco Atlántico • Dona Rosa Quintana. Conselleira do Medio Rural e do Mar - Xunta de Galicia.
© 2010 Negociado de Planificación - Deputación de Ourense