Novas

Proxecto GERÊS – XURÉS Dinámico

PROYECTO

PROXECTO GERÊS – XURÉS DINÁMICO: DINAMIZACIÓN CONXUNTA DA RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIZA GERÊS – XURÉS (RBTGX)

Anos duración: 3 anos (2017,2018 e 2019)

EJE

Crecemento sostible a través dunha cooperación transfronteiriza pola prevención de riscos e a mellora da xestión dos recursos naturais.

OBJETIVO TEMÁTICO

Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

Protección e o restablecemento da biodiversidade e do chan e o fomento dos servizos dos ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 e de insfraestruturas ecolóxicas

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mellorar a protección e xestión sostible dos espazos naturais.

SOCIOS (13)

 • Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Xunta de Galicia).
 • Deputación de Ourense.
 • Axencia de Turismo de Galicia (Xunta de Galicia).
 • ADERE Peneda – Gerês. 
 • Câmara Municipal de Melgaço.
 • Município de Ponte da Barca.
 • Câmara Municipal de Terras de Bouro.
 • Município de Montalegre.
 • Município de Arcos de Valdevez.
 • Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL).
 • Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
 • Turismo do Porto e Norte de Portugal(TPNP).
 • Comissão de Coordenação e Desenvolvemento Rexional do Norte (CCDR-N).

OBJETIVOS

Fortalecer a entidade e identidade propia da RBTGX mediante o fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sostible e a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural.

RESULTADOS

 • Mellora da calidade de vida da poboación local.
 • Incremento da capacidade de atracción turística, económica e demográfica do territorio.
 • Mellora da calidade dos servizos e produtos comercializados.
 • Incremento da sensibilización e mellora do coñecemento sobre a RBTGX entre a poboación local e a nivel rexional, nacional e internacional.
 • Mellora do estado de conservación e protección do patrimonio natural e cultural.
 • Mellora das condicións de accesibilidade, sinalización e ambientais.
 • Harmonización dos instrumentos de planificación e xestión existentes.

TOTAL INVERSIÓN P.

1.971.901,57 €

FEDER (75%)

1.478.926,17 €

F. PROPIOS (25%)

492.975,40 €

ORZAMENTO DEPOU

323.650 euros

F. PROPIOS DEPOU (25%)

80.912,50€

FEDER DEPOU (75%)

242.737,50€

WEBS: 

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl

http://portasxures.es/index.php/gl/

http://www.aquisquerquennis.es

FOTOS FLICKR